Údržba solárneho kolektora

V prípade akéhokoľvek technického produktu, či už je to auto, mobilný telefón alebo počítač, vzniká otázka: Aká údržba bude potrebná? Ako môžem zakúpený produkt udržiavať v dobrom stave? Ako môžem zabezpečiť plynulú prevádzku, aj po niekoľkých rokoch?

Solárny kolektor tiež nie je výnimkou. Je dôležité vedieť, ešte pred kúpou, či bude potrebná akákoľvek údržba alebo oprava solárnych kolektorov. Ďalej, že aké sú náklady na údržbu solárneho kolektora. Pre čo najkomplexnejšie a najpresnejšie informácie, uvádzame zoznam očakávaných potrieb údržby jednotlivých typov solárnych kolektorov.

1., Údržba beztlakového solárneho kolektora

– tieto solárne kolektory sú určené na 3-sezónnu prevádzku, takže voda z nich musí byť vypustená koncom jesene.

– na začiatku jari treba napustiť vodou

– odporúča sa ročne – raz za dva roky očistiť vákuové trubice vlhkou handrou, pretože znečistený vzduch a prach tvoria na vákuových trubiciach solárneho kolektora malú vrstvu. Táto kontaminujúca vrstva prepúšťa menej slnečného žiarenia. To trochu znižuje účinnosť solárneho kolektora

– pri čistení vákuových trubíc sa tiež odporúča skontrolovať vákuové trubice. Konce neporušených vákuových trubíc sú zrkadlovo lesklé. Poškodené, už bez vákua sú nepriehľadné. Životnosť vákuových trubíc je dlhá, ale ak sa už trubice aj tak čistia, určite stojí za to skontrolovať ich stav.

2., Údržba tlakového solárneho kolektora

– v prípade 3-sezónneho režimu koncom jesene sa musí voda vypustiť a na začiatku jari sa musí napustiť

– pri použití 3-sezónneho režimu je potrebné dávať si pozor pri neskorom jesennom odvodnení, aby ste kohútik na odvodnenie nechali otvorený. Ak zostane systém na zimu v zatvorenom stave, môže sa poškodiť vodný zásobník solárneho kolektora.

– vákuové trubice sa odporúča čistiť raz ročne – raz za dva roky vlhkou handrou, pretože znečistený vzduch a jemne rozptýlený prach tvoria na vákuových trubiciach solárneho kolektora malú vrstvu. Táto kontaminujúca vrstva prepúšťa menej slnečného žiarenia. To trochu znižuje účinnosť solárneho kolektora.

– pri čistení vákuových trubíc sa tiež odporúča skontrolovať aj vákuové trubice. Konce neporušených vákuových trubíc sú zrkadlovo lesklé. Poškodené, už bez vákua sú nepriehľadné. Životnosť vákuových trubíc je dlhá, ale ak sa už trubice aj tak čistia, určite stojí za to skontrolovať ich stav.

– pri celoročnej prevádzke je potrebné skontrolovať stav izolácie pred začiatkom zimnej sezóny. Ak to je potrebné, treba sa postarať o oprave poškodenej izolácie.

– ak je zakúpený systém vybavený magnéziovou tyčou (aby sa zabránilo vápenateniu), je potrebné skontrolovať magnéziovú tyč každé 2 – 4 roky. Ak je opotrebovaná, odporúča sa ju vymeniť.

3., Údržba deleného (split), tlakového solárneho kolektora

– solárna kvapalina sa odporúča meniť každé 2 – 3 roky

– vákuové trubice sa odporúča čistiť raz ročne – raz za dva roky vlhkou handrou, pretože znečistený vzduch a jemne rozptýlený prach tvoria na vákuových trubiciach solárneho kolektora malú vrstvu. Táto kontaminujúca vrstva prepúšťa menej slnečného žiarenia. To trochu znižuje účinnosť solárneho kolektora

– pred začiatkom zimnej sezóny je potrebné skontrolovať stav izolácie. Ak to je potrebné, treba sa postarať o oprave poškodenej izolácie.

– ak je zakúpený systém vybavený magnéziovou tyčou (aby sa zabránilo vápenateniu), je potrebné skontrolovať magnéziovú tyč každé 2 – 4 roky. Ak je opotrebovaná, odporúča sa ju vymeniť.

– v lete sa v prípade veľkého slnečného žiarenia môže systém prehriať. V tomto prípade sa v solárnej kvapaline tvoria mikrobubliny. Tie môžu spôsobiť prevzdušnenie systému, čo bráni bezproblémovej prevádzke. Z tohto dôvodu sa odporúča v lete mikrobublinový filter vizuálne skontrolovať a v prípade potreby ho vymeniť.

SPÝTAJTE SA FERA!
Na všetky vaše otázky týkajúce sa solárneho kolektora rád odpovie!
Telefón:
+421 911 505 002

Scroll to Top

Porozprávajme sa o vašom pláne

Naše produkty ponúkame za priaznivé ceny priamo od výrobcu.

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam vám vieme pomôcť s otázkami o našich produktoch.

Zadajte svoje kontaktné údaje, aby sme mohli prediskutovať možnosti.