fbpx

Orientácia solárneho kolektora

Oplatí sa vedieť, že solárne kolektory (v závislosti od typu) je možné umiestniť nie len na strechu, ale aj nad balkón, nad garáž, alebo dokonca priamo aj na zem, takže takmer kamkoľvek. Z hľadiska efektívnosti najlepším riešením by bolo, keby solárny kolektor vždy smeroval k slnku, tj. slnečné lúče by naň dopadali kolmo. Ale keďže mechaniku a elektroniku sledovania slnka pre malé a stredné solárne systémy by dnes ešte bolo mimoriadne drahé realizovať, preto je potrebné sa touto otázkou podrobne zaoberať.

Efektívnosť solárnych kolektorov, a tým množstvo teplej vody, ktorú produkujú závisí od polohy solárnych kolektorov, od uhla sklonu plochy solárneho kolektora a od orientácie solárnych kolektorov. Solárne kolektory treba optimálne orientovať na juh.

Orientáciu solárnych kolektorov na juhovýchod neodporúčame, pretože SLNKO uprostred popoludnia by už skoro vôbec nesvietil na solárny kolektor orientovaný na juhovýchod. Zas na solárny kolektor orientovaný na juhozápad by uprostred dopoludnia SLNKO ešte nesvietilo. Ideálne situácie sa vyskytujú zriedka, takže ak si môžete vybrať medzi smerom juh-juhovýchod a juh-juhozápad, odporúča sa ten druhý, pretože dopoludňajšie slnečné lúče na Slovensku zvyčajne nemajú takú silu ako popoludňajšie slnečné lúče.

Pri umiestňovaní je potrebné brať do úvahy aj vplyv letného času: v lete sa slnko nenachádza na juhu o 12:00, ale cca. o 14:00.

Azimutový uhol definuje rozdiel medzi orientáciou solárneho kolektora a presnou južnou orientáciou (-90 ° východná orientácia, + 90 ° západná orientácia). 40 ° východná alebo západná odchýlka od južnej orientácie a uhol sklonu 45 ° -60 ° znamená zníženie výkonu o 10% pri solárnych kolektoroch, ktoré je možné vyčítať z obrázku 1. Z toho vyplýva, že 90% výkon je stále k dispozícii v pomerne širokom rozmedzí.

Obrázok 1

Ak je strecha orientovaná na východozápad, celá plocha solárneho kolektora musí byť umiestnená na západnej strane strechy. Všeobecne je západná strana strechy vystavená menšiemu dažďu, krupobitiu, búrkam a vonkajšia priemerná denná teplota je vyššia, tak je možné dosiahnuť vyšší výkon so solárnym kolektorom, ktorý je orientovaný na západ ako so solárnym kolektorom, ktorý je orientovaný na východ.

Obrázok 2

Sklon solárneho kolektora:

Uhol sklonu solárneho kolektora musí byť zvolený tak, aby bola zaistená optimálna prevádzka počas doby používania. Je potrebné si brať do úvahy, že 2/3 ročnej slnečnej energie dosahuje povrch Zeme v lete.

Musíme sa rozhodnúť či chceme solárny systém na letnú, celoročnú, alebo hlavne na zimnú prevádzku.

Na Slovensku sa uhol dopadu slnečných lúčov pohybuje od maximálne 66 ° v lete po minimálne 19 ° v zime. Ak plánujeme solárny systém úplne na letnú prevádzku (ohrev bazéna, dodávka teplej úžitkovej vody na chate atď.), potom je optimálny uhol sklonu slnečného kolektora medzi 20 ° a 30 °, pretože v lete býva slnko na oblohe vyššie. Ak solárny systém chceme na celoročnú prevádzku (dodávka teplej úžitkovej vody, podpora vykurovania solárnym kolektorom) potom uhol sklonu solárneho kolektora okolo 45 ° poskytuje optimálny výkon. V prípade zimnej prevádzky je ideálny uhol sklonu 60 °.

Solárne kolektory je možné umiestniť vo zvislej polohe na južnej fasáde budovy, pretože v prechodných obdobiach a v zime býva slnko na oblohe nižšie, tak aj vertikálne namontované južne orientované solárne kolektory poskytujú adekvátny výkon.

Na Slovensku najviac slnečného žiarenia – približne 1 450 kWh / m2 ročne – prichádza na plochu, ktorá je južne orientovaná a uhol sklonu je okolo 40 °.

Pokles intenzity slnečného žiarenia v zime má samozrejme veľmi veľký vplyv na pokles výroby energie.

Obrázok 3 zobrazuje vplyv orientácie a uhla sklonu solárnych kolektorov, a multiplikačné faktory týkajúce sa plochy solárneho kolektora. Predvolená hodnota – multiplikátor 1,00 – je pri južne orientovanom solárnom kolektore s uhlom sklonu 45 °. Ak napr. náš dom je orientovaný na juhozápad a z nejakého dôvodu môžeme solárne kolektory umiestniť iba v uhle sklonu 60 °, potom musíme umiestniť 1,15-krát väčšiu plochu solárneho kolektora pre rovnaké množstvo teplej vody.

Obrázok 3

Kam mám umiestniť solárny kolektor?

Možnosti umiestnenia solárneho kolektora závisia od typu solárneho kolektora.

V prípade beztlakových solárnych kolektorov musí byť solárny kolektor kvôli dosiahnutiu vhodného tlaku vody umiestnený o 4,5 – 5 metrov vyššie, než kde sa bude teplá voda používať.

Ak tento odporúčaný výškový rozdiel nie je možný, odporúčame Vám použiť tlakové čerpadlo. V opačnom prípade nebude pohodlný a príjemný tlak teplej vody opúšťajúcej solárny kolektor.

Pred montážou je tiež nevyhnutné skontrolovať stav strešnej konštrukcie, pretože beztlakové solárne kolektory pri úplnom naplnení vodou vážia stovky kg, ktoré musí strešná konštrukcia bezpečne uniesť.

V prípade tlakových solárnych kolektorov je výber oveľa väčší. Tieto typy je možné umiestniť kdekoľvek. Buď na strechu, alebo priamo na zem.

Pri umiestnení na strechu je hlavným pravidlom dostať solárny kolektor čo najbližšie k hrebeňu strechy. Existujú dva dôvody:

  1. Sneh sa najskôr topí pri hrebeni strechy. Práve topiaci sa sneh má obrovskú váhu, ktorá by zbytočne zaťažovala nosné prvky solárneho kolektora inštalované v strede alebo na spodku strešnej roviny.
  2. Solárny panel pripevnený k hrebeňu strechy je rozšíriteľný. Ak umiestnime prvé solárne panely do stredu strešnej roviny, následná expanzia bude ťažká alebo nemožná.

SPÝTAJTE SA FERA!
Na všetky vaše otázky týkajúce sa solárneho kolektora rád odpovie!
Telefón:
+421 911 505 002

Scroll to Top

Porozprávajme sa o vašom pláne

Naše produkty ponúkame za priaznivé ceny priamo od výrobcu.

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam vám vieme pomôcť s otázkami o našich produktoch.

Zadajte svoje kontaktné údaje, aby sme mohli prediskutovať možnosti.