Formulár na odstúpenie

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Predávajúci:

Obchodné meno: Tokyo Solar Slovensko s.r.o.

Sídlo: Komenského 18/5, 945 01 Komárno

Adresa pre vrátenie tovaru:  Radnótiho 14, 946 03 Kolárovo

IČO:  52 823 610

DIČ: 2121161427

IČ DPH: SK2121161427

tel.: +421 911 505 002

e-mail: info@tokyosolar.sk

 

Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Adresa spotrebiteľa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Telefón, e-mail spotrebiteľa :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar (názov, počet kusov):

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Objednávka zo dňa:……………………………………………………………………

Číslo faktúry:………………………………………………………………….…

Dátum prevzatia tovaru: ……………………………………………………………………

 

 

Peniaze žiadam vrátiť v sume ………………………………….,

na číslo účtu / IBAN: ………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

 

 Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru späť k predávajúcemu. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

 V ……………………………….. Dňa ………………….                               ……………………………..

                                                                                                  Podpis spotrebiteľa

Scroll to Top

Porozprávajme sa o vašom pláne

Naše produkty ponúkame za priaznivé ceny priamo od výrobcu.

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam vám vieme pomôcť s otázkami o našich produktoch.

Zadajte svoje kontaktné údaje, aby sme mohli prediskutovať možnosti.