Ochrana osobných údajov

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( „zákon o ochrane osobných údajov”).

 

 Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

 

 Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?

Tokyo Solar Slovensko s.r.o, IČO 52823610, DIČ: 2121161427, IČ DPH: SK2121161427  so sídlom Komenského 18/5, 945 01 Komárno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č.: 50014/N

 

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

Naša webová stránka: https://tokyosolar.sk/

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete nás kontaktovať e-mailom na info@tokyosolar.sk.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov.

 

Spracúvanie údajov pri udržiavaní kontaktov.

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR (General Data Protection Regulation, teda nariadenie o ochrane osobných údajov), keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich údajov. Cieľom spracúvania údajov je zodpovedanie zákazníckych otázok. Rozsah spracúvaných údajov: údaje, ktoré sprostredkovala zainteresovaná osoba počas komunikácie (zvyčajne meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo).

 

Spracúvanie údajov súvisiace so spracovaním objednávky.

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov. Spracúvané údaje: titul, meno, priezvisko, názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, charakteristika zakúpeného tovaru, dátum nákupu, hmotnosť objednaného tovaru.

 

Spracúvanie údajov pri fakturácii.

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod c) odseku 1 článku 6 o GDPR, týkajúci sa právnej zodpovednosti správcu údajov, konkrétne splnenie právnych povinností stanovených zákonom o účtovníctve. Cieľom spracúvania údajov je vystavenie faktúry v súlade s právnymi predpismi a splnenie povinnosti uchovania účtovného dokladu. Spracúvané údaje: titul, meno, priezvisko, názov firmy, IČO,DIČ, IČ DPH, fakturačná adresa v prípade vystavenia elektronickej faktúry e-mailová adresa.

 

Spracúvanie údajov na prepravu tovaru.

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod b) odseku 1 článku 6 o GDPR, týkajúci sa splnenia zmluvy. Cieľom spracúvania údajov je dodanie objednaného tovaru objednávateľovi v spolupráci so zmluvným partnerom. Spracúvané údaje: titul, meno, priezvisko, názov firmy, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Spracúvanie údajov na posielanie newsletteru

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich údajov. Cieľom spracúvania údajov je, aby sa dotknutá osoba dostala informácie, ktoré mohli byť pre ňu zaujímavé.. Súhlas, ktorý dotknutá osoba poskytla na marketingové účely, je dobrovoľný a jeho poskytnutie nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba môže svoj súhlas so zasielaním newslettra kedykoľvek zrušiť odoslaním správy na e-mailovú adresu odosielateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Spracúvané údaje: meno, e-mailová adresa. Údaje o čítaní nášho newslettra. Či vám boli správy doručené, čas otvorenia správ, obsah ktorý vás zaujal, odkazy v správach na ktoré ste klikli.

 

Spracúvanie údajov súvisiace so zárukou

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR právne povinnosti osoby, ktorá spracúva údaje, konkrétne zákon o ochrane spotrebiteľa. Cieľom spracúvania údajov je splnenie právnych povinností o uchovaní sťažnosti v zápisnici a odpovede. Spracúvané údaje:titul, meno, priezvisko, názov firmy, telefónne číslo, e-mailová adresa, obsah sťažnosti, údaje o bankovom účte .

 

Spracúvanie údajov súvisiace s inými sťažnosťami pri ochrane spotrebiteľa

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR právne povinnosti osoby, ktorá spracúva údaje, konkrétne zákon o ochrane spotrebiteľa. Cieľom spracúvania údajov je splnenie právnych povinností o uchovaní sťažnosti v zápisnici a odpovede. Spracúvané údaje: titul, meno, priezvisko, názov firmy, telefónne číslo, e-mailová adresa. Spracúvanie údajov určuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

 

Spracúvanie údajov súvisiace s remarketingovými činnosťami pomocou cookies

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov. Cieľom spracúvania údajov je, aby sa zainteresovanej osobe posielali ponuky, ktoré čo najviac zodpovedajú jej preferenciám a požiadavkám. Spracúvané údaje: uvedené v časti Informácie ohľadom používania cookies.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje

Vaše osobné údaje uchovávame len na obdobie nevyhnutne potrebné vzhľadom na účel ich spracúvania. Ak je naša povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje stanovená právnym predpisom, dobu ich uchovávania určí daný právny predpis. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, musíme ich spracúvať počas celého obdobia platnosti danej zmluvy. Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame len na obdobie, na ktoré ste svoj súhlas udelili, a, samozrejme, len do okamihu, keď svoj súhlas odvoláte.

 

Informácie ohľadom používania cookies

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa odosiela do Vášho počítača (tabletu, smart phonu) z internetových stránok pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú preferovaný jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbor cookies umožňuje webovej stránke rozpoznať, či ste ju už niekedy navštívili a o aké stránky ste mali záujem. Vaša návšteva tak môže byť komfortnejšia, bez potreby opätovného nastavenia prehliadača. Väčšina súborov cookie na týchto webových stránkach je dočasné cookie. Po opustení našej webovej stránky budú automaticky odstránené. Trvalé súbory cookie však zostávajú vo vašom počítači, kým ich manuálne neodstránite vo svojom prehliadači. Používame také trvalé cookies, aby sme vás poznali pri ďalšej návšteve našich webových stránok.

Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Viac informácií o súborovch cookie získate tu:

AboutCookies.org

Aké Cookies využívame?

Funkčné – Tieto cookies sú neodpustiteľné pre používanie webovej stránky, umožňujú základné funkcie používania webovej stránky. Bez nich nebude množstvo funkcií webovej stránky sprístupnených.  

Analytické – Tieto cookies zhromažďujú informácie o používaní webovej stránky užívateľom, napríklad, ktoré stránky navštevuje najčastejšie alebo aké chybové hlásenia dostáva. Tieto cookies nezhromažďujú údaje, ktoré by mohli identifikovať návštevníka, teda pracujú s úplne všeobecnými anonymnými informáciami. Údaje z nich získané následne slúžia na zlepšenie výkonnosti webovej stránky.

Cookies sociálnych sietí – Tieto cookies sú využívané pri prekliknutí užívateľa na našu fanúšikovskú stránku na Facebooku a pri zdieľaní našich článkov na sociálnych sieťach.

Marketingové a reklamné cookies – Tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe Vášho súhlasu.

Google Analytics

Naša internetová stránka https://tokyosolar.sk/  používa službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics (ďalej len „Google”). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú v počítači a umožňujú analýzu Vášho používania týchto internetových stránok. Informácie vytvorené cookies o používaní týchto internetových stránok (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google bude používať tieto informácie, aby vyhodnotil Vaše používanie týchto internetových stránok, aby zostavil správy o Vašich aktivitách na týchto internetových stránkach pre Poskytovateľa ako Prevádzkovateľa internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a používaním internetu. Google nebude v žiadnom prípade Vašu IP adresu dávať do súvislosti s inými údajmi Google. Anonymizácia IP adresy je aktivovaná na našej webovej stránke, čo znamená, že Vaša IP adresa je vopred skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, môžete si nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Prístup Google Analytics k Vašej aktivite môžete zablokovať tak, že si inštalujete nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org. Informácie o tom, ako zaobchádza služba Google Analytics s údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Google Adwords

Naša internetová stránka https://tokyosolar.sk/ používa službu Google AdWords. Služba AdWords je reklamný program online od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Ako súčasť služby Google AdWords používame tzv. Sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač ukladá vo vašom počítači. Tieto súbory cookie vypršia po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľa. Ak by používateľ navštívil určité stránky webových stránok a súbor cookie ešte neuplynul, spoločnosť Google a webové stránky môžu zistiť, že používateľ klikol na reklamu a pokračoval na tejto stránke.

Každý inzerent služby Google AdWords má iný súbor cookie. Cookies teda nie je možné sledovať pomocou webovej lokality inzerenta v službe AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie na konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre inzerentov v službe AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníkom sa hovorí o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku značiek sledovania konverzií. Inzerenti však nezískali žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov.

Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania konverzií, môžete sa k tejto funkcii vyhnúť jednoduchým vypnutím súboru cookie sledovania konverzií Google tým, že zmeníte nastavenia prehliadača. Týmto spôsobom nebudete zaradení do štatistík sledovania konverzií.

Konverzné súbory cookie sa ukladajú na základe článku. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať webové stránky aj ich inzerciu.

Viac informácií o službe Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: www.google.de/policies/privacy/. 

Facebook

Sme autorom a správcom fanúšikovskej stránky na Facebooku. Táto stránka slúži na prezentáciu našich služieb a produktov a na šírenie akýchkoľvek informácií, článkov a názorov, komunikáciu s Vami ako účastníkmi. Je sprístupnená pre osoby, ktoré majú viac ako 17 rokov.

 

Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu) https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing alebo samostatný prevádzkovateľ

(zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku) https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

Poskytovateľ vytvorením fanúšikovských stránok umožňuje spoločnostiam, aby umiestňovali cookies na počítači alebo akomkoľvek inom zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom využívané cookies spravujú výlučne spoločnosti. Spoločnosti pristúpili k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít) čím poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje spracúvajú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EU) 2016/679. Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

www.facebook.com/about/privacy

 

Poskytovateľ v rámci fanúšikovských stránok spracúva osobné údaje o účastníkoch (v závislosti od profilového nastavenia účastníka) v prípade, ak napr. účastník reaguje na príspevky Poskytovateľa, zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlo ako „páči sa mi to”. Poskytovanie osobných údajov účastníkmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Kliknutím na „like” na facebookovej stránke Poskytovateľa súhlasia subjekty, aby Poskytovateľ zavesil na ich nástenku na facebooku.

 

YouTube

Na našej stránke máme vložené videá YouTube. Uložené sú na stránke www.youtube.com a môžu sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Videá sa aktivujú len vtedy, ak o to výslovne požiadate. Tieto videá sú tiež integrované do „rozšíreného režimu ochrany osobných údajov”, t. j. ak ste videá neprehrali, žiadne údaje o Vás, ako používateľovi, nebudú odoslané na YouTube. Nemáme žiadny vplyv na tento prenos osobných údajov.

Pri prehrávaní videa dostane služba YouTube informácie, že ste klikli na príslušnú podstránku našej webovej stránky. Zbierajú sa aj osobné údaje, ktoré Váš prehliadač zašle spoločnosti YouTube. Tie zahŕňajú: IP adresu, dátum a čas žiadosti, množstvo prenesených dát, operačný systém a používateľské rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača.

K odoslaniu údajov dochádza bez ohľadu na to, či máte na YouTube vytvorený používateľský účet, cez ktorý ste prihlásený alebo nemáte žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený do služby Google, vaše údaje sa priradia priamo k Vášmu účtu. Ak nechcete, aby boli údaje priradené k Vášmu účtu na YouTube, musíte sa pred prehratím videa odhlásiť. Spoločnosť YouTube ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely inzercie, prieskumu trhu a/alebo zlepšenie svojich webových stránok. Takáto analýza (aj v prípade používateľov, ktorí nie sú prihlásení) slúži na poskytovanie personalizovanej reklamy a informovanie ostatných používateľov sociálnych sietí o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Ak chcete uplatniť akékoľvek práva, ako napríklad právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, musíte kontaktovať priamo spoločnosť Google.

Ďalšie informácie ohľadom účelu zhromažďovania údajov a ich spracúvania zo strany YouTube nájdete v https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk. Obsahujú informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje v USA a súhlasila s tým, že akceptuje tzv. „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“ https://www.privacyshield.gov/participant_search. Ak si chcete byť istý, že žiadne Vaše osobné údaje nebudú uložené v službe YouTube, neklikajte na vložené videá.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Inštrukcie na zmenu cookie nájdete v pomoci každého prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookie.

Návody na nastavenie, resp. vymazanie Cookies podľa typu prehliadača:

Internet Explorer –https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835
Chrome –https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
Safari –https://support.apple.com/kb/PH5042
Opera –http://www.opera.com/help/tutorials

Nesúhlas s používaním cookies môže spôsobiť, že niektoré funkcie nebudú dostupné.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

 

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.

 

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú. Sú to títo spracovatelia:

 

Činnosť spracovania údajov súvisiaca s prepravou tovaru

Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji,IČO: 31329217
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: s.r.o., Vložka č. 3215/B;

TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10363/N

Spracovanie údajov súvisiace s účtovníctvom

MIRADOR s.r.o. , Hviezdna 11/20, 945 05 Komárno, IČO: 52750337,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 49689/N

Poskytovateľia IT služieb

NAVAR Consulting Kft,  1163 Budapest, Romhány utca 17, Madarská republika

MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 14, Madarská republika

WPManageNinja LLC, 2035 Sunset Lake Road, Suite B-2, Newark, Delaware, 19702, USA

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

Poskytnutie osobných údajov mimo EU.

 

Poskytovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo EU. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k osobným údajom sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@tokyosolar.sk

 

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:

právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

 

právo na prístup k svojim osobným údajom: máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás spracúvame  a prečo

právo na opravu: máte právo upozorniť nás na to, že disponujeme osobnými údajmi o Vás, ktoré nie sú správne resp. sú neaktuálne a môžete žiadať ich opravu

právo na vymazanie: v takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 25 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

právo na obmedzenie spracúvania:môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

právo namietať spracúvanie: v prípade ak sa domnievate, že nemáme dôvod na spracovávanie Vašich osobných údajov, môžete spracovanie Vašich osobných údajov namietať. V spracovaní Vašich osobných údajov môžeme pokračovať len vtedy, ak preukážeme oprávnené dôvody na ich spracovanie (to sa netýka určenia, uplatnenia a vymáhania nárokov spoločnosti)

právo na prenosnosť: máte právo nás požiadať o prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v bežne používanej podobe

právo odvolať súhlas: ak nám udelíte súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a to písomne na info@tokyosolar.sk

právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR: Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.

 

Naposledy aktualizované 04.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top

Porozprávajme sa o vašom pláne

Naše produkty ponúkame za priaznivé ceny priamo od výrobcu.

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam vám vieme pomôcť s otázkami o našich produktoch.

Zadajte svoje kontaktné údaje, aby sme mohli prediskutovať možnosti.